Стартира конкурс за Доброволческа инициатива 2011Назад

Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България през 2011 г.– Европейска година на Доброволчеството.

В конкурса са поканени да участват всички, които през настоящата година реализират доброволческа инициатива, насочена към подобряване на условията на живот и възможностите на хората в България, без значение на място и време на реализация на инициативата, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.

Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; какви и колко хора са участвали; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата ефективност.

Най-добрите инициативи ще бъдат определени от жури в състав Огнян Златев, член на УС на Българска Национална Телевизия; Иван Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин дом и други.

Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и лица. Формулярът за представяне може да бъде изтеглен от сайта на Фондация Лале или получен по електронна поща след заявка.

Номинации се приемат до 31 октомври 2011 на info@tulipfoundation.net или по обикновена поща на адрес: Фондация Лале, ул. Река Осъм 1, an. 2, София 1124.

Наградите ще бъдат връчени на публична церемония през декември 2011 г.

Назад