Предстои официално откриване на Изложбата „Блясъкът на вечността – Двуколката от с. Караново, Новозагорско“ с подкрепата на ОББНазад

То ще се състои на 5 април от 11.00 ч., в Националния археологически институт с музей, на ул. „Съборна“ №2.

С изложбата „Блясъкът на вечността – Двуколката от с. Караново, Новозагорско“ приключва стартиралият през 2009 г. проект „Реставрация, консервация и експониране на тракийска колесница от село Караново”.

В рамките на проекта бе изработен и експониран макет на двуколката и бе консервирана и реставрирана апликация на античната кола, която е комбинация от 3 различни материала, съчетани в едно истинско произведение на изкуството с висока художествена стойност.

Назад