На 27 април 2011г. се състоя Годишното Общо събрание на Български дарителски форумНазад

Събранието обсъди и гласува отчета за предходната година, както и приоритетите на БДФ и оперативния план за настоящата.

Събранието избра и нов Управителен Съвет на БДФ в състав :

1. Алексей Христов – Американска фондация да България

2. Елица Баракова – ФПББ

3. Илияна Николова – ФРГИ

4. Анелия Мирчева – ПИБ

5. Светлозар Петров – Job Tiger

6. Людмил Каравасилев – ОББ

7. Стойко Петков – Фондация “Благотворител”

Назад