На 25 май в Кашкай, Португалия се проведе Годишна среща на DAFNE (мрежата на дарителските асоциации и фондации в Европа)Назад

Представителите на отделните организации в мрежата споделиха актуални практики и модели по отношение на дарителството, както и информация за законодателни промени в сферата, валидни както за отделните страни, така и за целия ЕС.

Бяха обсъждани теми като “Европейски статут на фондациите”(с цел да се създаде обща регулация на фондациите за Европа), както и “Социалните мрежи в полза на работата на асоциациите”.

Наред с посочените акценти, беше представено и ново проучване на DAFNE, което събира и сравнява данни за развитието на асоциациите и донорите в Европа.

По време на срещата беше преизбран и Управителния комитет на мрежата в състав:

  • Роза Калего – Асоциация на фондациите, Испания,
  • Наталия Каминарская – Руски дарителски форум,
  • Джорджио Ригети – Асоциация на банковите фондации в Италия,
  • Красимира Величкова – Български дарителски форум.
Назад