GLOBUL и WWF заедно с много доброволци отново изчистиха 11-те природни парка на БългарияНазад

3600 доброволци събраха 12 тона отпадъци от природните паркове.

В рамките на инициативата, проведена на 14 май, доброволците участваха в почистване и обновяване на маркировката и инфраструктурата на едни от най-популярните туристически маршрути и места за отдих в България.

В сравнение с предходната година, сега регистрираният брой участници е с 20% повече, а събраните отпадъци – с 20% по-малко. Тези резултати потвърждават устойчивата тенденция към по-отговорно поведение, висока информираност и ангажираност на гражданите по отношение на запазването на природните паркове в естествен вид.

Над 100 служители на GLOBUL и GERMANOS, наред с много шоу звезди и популярни личности, се включиха като доброволци в проекта на различни места в страната, а над 1000 души се регистрираха за участие през сайта www.globulgreen.bg.

За трета поредна година GLOBUL осигури финансова и логистична подкрепа за инициативата на WWF като част от своята дългосрочна стратегия за екологична устойчивост GLOBUL Green.

Благодарение на всички инициативи в рамките на стратегията, през 2010 г. операторът намали въглеродните си емисии със 7% на годишна база като спести на околната среда 1862 тона парникови газове.

Назад