Фондация Лале и Националният алианс за работа с доброволци връчиха награди на най-добрите доброволчески проекти през годинатаНазад

Фондация Лале и Националният алианс за работа с доброволци съвместно с Министерство на културата и Представителството на Европейската Комисия в България организираха ВЕЧЕР НА ДОБРОВОЛЦИТЕ по случай международния ден на доброволците и Европейската година на доброволчеството. Събитието се състоя на 5 декември 2011. Конкурсът цели да насърчи доброволческите дейности и да стимулира участието на повече хора в тях. Номинирани бяха 29 инициативи от цялата страна, реализирани от граждански организации, компании, неформални групи и отделни граждани. Те бяха оценени по резултати, значение за хората в общността; какви и колко хора са участвали; значение на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансова ефективност.  

Награди получиха:

Сдружение „Отворено общуване” за инициативата „И аз мога”, насочена към участие на младежи с увреждания като доброволци в работата на различни местни институции и организации в София.

Проект „Гражданско наблюдение в полицията” на Институт „Отворено общество”, който цели изграждане на доверие между полицията и местната общност чрез осигуряване на прозрачност на полицейската институция и защита правата на човека.

Инициативата Зелен ден на УниКредит Булбанк и Природен парк Витоша също получи награда за това, че успя да ангажира близо 200 служители на банката и членове на техните семейства (общо около 300 човека) да засадят 1300 млади върби и 1800 храста по поречието на река Струма в участъка между село Боснек и село Чуйпетлово.

Награда отиде и при Загорка” АД за Ден на доброволчеството за почистване и облагородяване на парк „Бедечка“. 200 доброволците от „Загорка“ и представители на Еко клуб „Приятели на водата“ от Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ са почистили и събрали разделно отпадъците, боядисали са всички пейки и моста над преливника. Те са поставили 30 нови кошчета за боклук, 15 нови и 25 ремонтирани пейки.

 

Назад