Фондация Лале организира поредица от обучения по проект „Борса на проекти и идеи”Назад

Обученията са за представители на неправителствени организации в Стара Загора, Варна и София по проект „Борса на проекти и идеи”, реализиран с финансовата подкрепа на Тръст  за Гражданско общество за Централна и Източна Европа. Целта на обучението е да подготви неправителствените организации за организиране на първата борса на проекти и идеи в Стара Загора и Варна.

В София целта е да се срещнат представители на софийски неправителствени организации и бизнеси, които взаимно търсят и предлагат стоки, услуги и доброволен труд, като единственото правило е, че не се говори за пари. Обученията са съответно на 3-ти, 15-ти и 30 ноември.

Назад