Фондация “Благотворител”Назад

Мисия:
Ние вярваме, че най-голямата ценност в обществото са децата и e важно да подкрепяме тяхното уникално развитие и реализация. Затова насърчаваме личностното израстване и професионалната им насоченост.

Визия:
Образованието е най-смислената инвестиция в бъдещето на обществото ни. Съдействаме за укрепване на нравствените ценности и устойчива промяна на средата чрез образователни проекти, насочени към младежи в неравностойно положение и деца и ученици в различни учебни заведения.

Фондация „Благотворител“ е основана през 2004 г. като организация в обществена полза. Повече от 12 години подпомага образованието и професионалната квалификация на деца, лишени от родителски грижи, настанени в приемни семейства или такива с нарушено зрение, като им предоставя възможност да кандидатстват за стипендии за висок успех или да се обучават в професионални курсове.

„Социална и професионална адаптация“ е първият проект на фондацията. Основната му цел е да съдейства за интеграцията на пълнолетните, които са на прага на своя самостоятелен живот. С подкрепата на нашите дарители, през последните 12 години 190 младежи преминаха курсове за професиите – строител, шпакловчик, шофьор, готвач, сладкар, сервитьор, козметик, масажист, маникюрист. Професионалните квалификации им помогнаха да придобият трудови умения и самочувствие и да си намерят подходяща работа.

„Постигам по-висок успех” е вторият дългосрочен проект на фондацията. Основната му цел е насърчи усилията и стремежа към знания на учениците от 8 до 12 клас и студенти, лишени от родителски грижи, настанени в приемни семейства или с нарушено зрение от цялата страна. До сега 328 млади хора са поощрени с месечни стипендии за успех над 5 и над 5.50 след провеждане на конкурс.

Програма „Добродетели“ съдейства за изграждането на характера и развитието на емоционалната интелигентност у деца и младежи. Осъществени са 7 проекта в съдействие с 52 учебни заведения. Над 12 000 деца са взели участие в неформални занимания по добродетели в училище.

Подробности за проекти и програми вижте на уеб сайта на фондацията.

Назад