CEENERGI БългарияНазад

CEENERGI България се осъществява от Български дарителски форум в партньорство с Чешкия донорски форум като част от програмата CEENERGI, която се подкрепя от Фондация Чарлз Стюарт Мот и Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

CEENERGI е създаден с цел насърчаване и развитие на отговорното и стратегическо бизнес дарителство. Под ръководството на Чешкия донорски форум проектът се осъществява в страните от Централна и Източна Европа – Чехия, България, Румъния, Словакия, Украйна, Полша, Унгария и Русия.

Мисията на проекта CEENERGI е:

• Да популяризира добри дарителски бизнес практики сред партньорите;

• Да информира и мотивира бизнеса за активно участие в развитието на гражданското общество в страната;

• Да изгради партньорска мрежа между корпоративните дарители, неправителствените организации и публичните институции.

Дейностите в рамките на проекта CEENERGI включват:

• Международна дарителска конференция;

• Връчване на награда „Най-голям корпоративен дарител”;

• Анализ на корпоративните дарителски стратегии;

• Работа с мултинационални компании;

• Сравнение на данни на регионално ниво с цел обмен на информация и изготвяне на анализи.

Назад