Национална младежка кампания „Месец на равнопоставеността”Назад

За втори път Български фонд за жените (БФЖ) и 13 неправителствени организации от цялата страна стартират национална младежка кампания „Месец на равнопоставеността”. Кампанията стартира на 16 ноември и продължава до 10 декември. Тя е част от дейността на Младежки клубове по равнопоставеност, които са изградени по Младежка програма на БФЖ, с финансовата подкрепа на OAK Швейцария.

Ще се проведе в градовете София, Перник, Дупница, Карлово, Велико Търново, Ловеч, Варна, Пловдив, Свиленград, Хасково, Пазарджик, Куклен, Плевен и Благоевград.

Кампанията има за цел да повиши чувствителността на младите хора и да насърчи активното им участие в превенцията и борбата с дискриминацията, както и да популяризира принципите на равните възможности. Доброволците от младежките клубове ще организират  форум театър, публични дебати, разговори със свои връстници за толерантността, стереотипите, предразсъдъците и културното многообразие.

Назад