Дискусия на тема „Дарителството в България: как и защо го измерваме”Назад

Организатори на дискусията бяха фондация „Помощ за благотворителността в България” и Български дарителски форум. Събитието е резултат от желанието на организациите, които професионално работят в областта на дарителството, да започнат дебати за това как в страната ни се измерва то и какъв е смисълът и възможността за създаването на общи механизми, с които да се извършва едно подобно измерване.

В дискусията участваха представители на неправителствени организации, социолози, обществени анализатори, икономисти, експерти от държавни институции.  

Те се опитаха да дадат отговор на въпроса какво стои зад различните цифри и класации, свързани с благотворителността и имаме ли нужда от единен механизъм, който да я измерва.

Участващите се обединиха около идеята, че има необходимост от нови  дефиниции за дарителство, както и от по-пълна официална информация за обема на дарителството, начините по които се случва и демографията на дарителите.

 

Назад