Годишна работна среща на фондация „Лале“Назад

От 17 до 18 ноември, Фондация Лале организира трета годишна работна среща на представители на неправителствени организации, финансирани по съвместна програма с Фондация Оук за подкрепа на деца и семейства с цел превенция на настаняването на деца в институции.

Срещата ще се проведе в София и има за цел участниците да споделят практически опит и изводи от работата си през последните 2 години и да очертаят възможности за продължение, развитие и надграждане на разработените модели.

Назад