Календар със събитията на членовете на БДФ за декемвриНазад

Всеки месец БДФ ви представя събитията, които отразяват социалната дейност на членовете на форума.

Календар за месец декември можете да изтеглите по-долу:

Календар със събития на членовете на БДФ за декември

Назад